برچسب: تربيت_فرزند

  • نه گفتن فرزند

    نه گفتن فرزند

    وقتی شما از فرزندتان در خواستی می کنید خود را آماده “نه” شنیدن از او هم کنید و به او اجازه “نه” گفتن بدهید. اجازه نه گفتن داشتن کودکان به‌معنای آن نیست که پدر و مادر تسلیم مقاومت فرزندان‌شان بشوند، به‌جای آن پدر و مادر سخن فرزندانشان را می‌شنوند و مقاومت آنها را در نظر…