برچسب: تربیت فرزند

  • دلبستگی ایمن در کودکان

    دلبستگی ایمن در کودکان

    دلبستگی ایمن نقطه مقابل وابستگی و اضطراب است. دلبستگی ایمن نقطه آغازیست برای حرکت هر انسانی به سمت مستقل شدن، حرکت به سمت خود شکوفایی، بروز توانایی ها و استعدادهایی که در وی نهفته است. انسان وابسته توانایی حرکت و مستقل شدن ندارد، اما انسان با دلبستگی ایمن در هر کجا و به هر سمت…

  • سرکوب احساسات کودکان

    سرکوب احساسات کودکان

    والدین اغلب سعی در سرکوب احساسات کودکان دارند و مدام مواردی مانند “داد نزن”، “گریه نکن”، “تو دیگه بزرگ شدی” و غیره را تکرار می کنند. البته برای والدین این در واقع یک گرایش و حس طبیعی است، زیرا دوست ندارند فرزندانشان را ناراحت ببینند. با این حال این مرحله ای طبیعی از رشد احساسی…