برچسب: کنترل_خشم

  • صحبت کردن با لحن آرام

    صحبت کردن با لحن آرام

    صحبت کردن با لحن آرام و اعتمادبرانگیز اساسا جاذبه بیشتری دارد و کودک را به سمت پیروی از والدین می‌کشاند، خصوصا اگر مساله مورد توضیح شما یکی از رفتارهای غیرقابل قبول او باشد. اما شما والدین می توانید در مواقع عصبانیت به خودتان وقت استراحت بدهید و از واکنش بلافاصله دوری کنید و به‌ جای…